"En konflikt er som udgangspunkt ikke dårlig, det er måden vi håndterer den på, som kan skabe den reelle konflikt."

- Sagar Constantin

Konflikthåndtering – sådan håndterer du besværlige personer

Konflikthåndtering kræver den rette indsigt og de bedste redskaber.

Konflikter opstår hele tiden – spørgsmålet er, om I er klædt godt nok på til at håndtere dem bedst muligt. Det er afgørende for enhver konflikt, hvordan I går ind i den – for en ubetydelig uoverensstemmelse kan vokse sig til en uoverskuelig konflikt. Konflikter koster penge og er med til at skabe dårligt arbejdsmiljø, derfor er det vigtigt at lære, hvordan du bedst nedtrapper en konflikt eller agerer i dem, når de opstår. Det er uanset om det er interne konflikter i teams, konflikter med kunder eller borgere.

Bliv klædt på til at håndtere konflikter, store som små.

På dette kursus i konflikthåndtering får I indblik i den psykologiske adfærd og de reaktionsmønstre, som ligger til grund for alle konflikter. Konflikter opstår mellem medarbejdere, ledere, kunder og brugere – og de kræver både overskud og viden at håndtere korrekt, så de ikke eskalerer. Uanset om I vælger et foredrag eller et kursus, bliver I klædt på til at kommunikere optimalt i enhver konflikt situation, så jeres arbejdsdag ikke bliver hæmmet og præget af unødvendige konflikter.

Konflikter er som udgangspunkt ikke dårlige. Men det er måden vi håndterer dem på, som er afgørende for udfaldet. Derfor er det vigtigt at være godt forberedt, så I står stærkt i enhver situation, og ikke behøver at frygte en konfrontation.

Dette konflikthåndterings kursus kan både benyttes som en forebyggende forståelse for konflikter, men også hvis I allerede har konflikter på arbejdspladsen.

Mange mindre konflikter kan vokse sig unødvendigt store, hvis de ikke bliver håndteret korrekt i tide. I sidste ende koster konflikter både på den personlige konto og på bundlinjen.

Stikord fra kurset om konflikthåndtering:

 • Indblik i de forskellige personlighedstyper og hvordan de agerer i konflikter
 • Gennemgang af de tre hovedårsager til konflikter
 • Konflikthåndtering som et forebyggende redskab
 • Konflikter og kommunikation – det I bør være opmærksom på
 • Håndgribelige redskaber til at håndtere enhver konflikt
 • Høj og lav status – brug kropssproget og få højere psykologisk kapital
 • Konflikttrappen – sådan kan I få glæde af den

Jeres udbytte:

 • Jeg kan ikke love, at I kan slippe for at løbe ind i konflikter eller besværlige personer efter kurset! Men I lærer at forstå og håndtere konflikterne på bedste vis.
 • I lærer at forstå, genkende og gå imod de mest typiske negative adfærdsmønstre
 • I lærer at håndtere de konfliktsituationer, der naturligt vil opstå mellem jer som medarbejdere bedst muligt
 • I får mulighed for at afprøve teknikkerne
 • En dyb viden, som kan være en stor hjælp til at styrke det interne arbejdsmiljø
 • I får et afprøvet koncept som over 80.000 mennesker har gennemført

Kurset kan vinkles, så det målrettes enten virksomhedens ledere eller medarbejderne. Det kan laves som et foredrag, en workshop eller et 1-dages kursus.